Monday, 23 May 2016

ബാല്യയത്തിൽ  കൈയ്യിൽ
 തടഞ്ഞൊരു ചെറു ഞാവൽ തൈ. 
മൊട്ടിട്ടു ഒരു ശിശുവായി  ഇന്ന് 
എൻ  മുറ്റത്തു  
ജീവവായുവും ,ദാഹം ശമിക്കാൻ 
കണ്ണീർ ദളങ്ങളും നൽകി വള ർത്തി 
ഇമതെട്ടതിരിപ്പു   പുത്തൻ ദളങ്ങൾ 
വിടരുന്നതും    നോക്കി .
 പതുക്കെ പതുക്കെ  പച്ചിലകൾ  നാബിട്ടു 
കൗതുകം  പുണ്ടു കരീലകിളികൾ 
തൻ  എത്തിനോട്ടം 
ഇന്ന് എൻ പുമുകം കടന്നു വളർന്നു യുവതും 
കാ കാ കാക്കയും കു കൂ  കുയിലും 
 ഒരിമിച്ചു വളർ ന്നു ഞാവൽ  ചില്ലയിൽ  
.................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................


 

No comments: